توالت فرنگی بلونی مدل A59

توالت فرنگی بلونی مدل A59

توالت فرنگی بلونی مدل A59

ارتفاع : 680 میلیمتر

طول : 720 میلیمتر

عرض : 400 میلیمتر